PL | EN

adres:
ul. Lompy 5/1
44-100 Gliwice

tel.: 0 32 33 75 670
tel.: 0 32 33 75 671
fax: 0 32 33 53 080

e-mail: sekretariat@askancelaria.pl

Nasza Kancelaria - Kancelaria Radców Prawnych jest nowoczesną firmą oferującą najwyższą jakość świadczonych usług na rynku prawniczym. Zgrany i w pełni profesjonalny zespół zapewnia szybką i fachową pomoc prawną w bardzo szerokim zakresie.

Nasza Kancelaria - Kancelaria Radców Prawnych specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Współpracujemy z organizacjami społecznymi i charytatywnymi, udzielając wyjaśnień i porad nieodpłatnie (Fundacje, Stowarzyszenia).

Radcy prawni świadczą usługi w zakresie stałej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych, jak również usługi specjalistyczne związane z konkretnymi przedsięwzięciami gospodarczymi.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie reprezentacji procesowej jak i obsługi korporacyjnej dużych jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród naszych klientów znajdują się liderzy wielu dziedzin polskiego rynku, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na rynku NewConnect. Specjalizujemy się we wprowadzaniu spółek na giełdę oraz ich stałej obsłudze jako spółek publicznych. Duże doświadczenie w tej dziedzinie sprawia, iż nasze usługi w tym zakresie są najwyższej jakości.

Kancelaria świadczy również usługi na rzecz podmiotów zagranicznych. Obsługa tych podmiotów odbywa się głównie w języku angielskim (legal english). Doświadczenie we współpracy międzynarodowej pozwala nam efektywnie doradzać naszym klientom w ich bieżącej działalności związanej obrotem zagranicznym, inwestowaniem zagranicznego kapitału w Polsce, w możliwie najkorzystniejszej formie.

Kancelaria wyposażona jest we wszystkie środki techniczne, niezbędne dla prowadzenia działalności, jak również posiada pełne zaplecze organizacyjne (akty prawne, orzecznictwo, wydawnictwa, literatura, oprogramowanie prawnicze)

Radcy prawni prowadzą aktywną współpracę z innymi kancelariami radcowskimi i adwokackimi w całej Polsce, zapewniając tym samym każdemu klientowi pełny zakres usług prawniczych.

Wszystkie usługi wykonywane są z zachowaniem najwyższej staranności i standardów usług prawniczych.

Specjaliści Kancelarii biorą udział w negocjacjach prowadzonych z udziałem bądź w imieniu klientów, w tym także w negocjacjach dotyczących kontraktów handlowych bądź przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze międzynarodowym.

Radcy prawni Kancelarii reprezentują klientów we wszystkich stadiach postępowań sądowych i administracyjnych, a także w negocjacjach z organami rządowymi i samorządowymi, a także z organizacjami międzynarodowymi.

Kancelaria świadczy także usługi dla organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, zakłady opieki zdrowotnej).

Na życzenie Kancelaria Radców Prawnych przedstawi - przy zachowaniu pełnej poufności - wykaz podmiotów gospodarczych, dla których prowadzi kompleksową obsługę prawną, a także wykaz klientów, dla których świadczy, bądź świadczyła pomoc prawną na zlecenie w konkretnych sprawach.

Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa z branży finansowej, ubezpieczeniowej, developerskiej, informatycznej, telekomunikacyjnej, samochodowej, usług ochrony osób i mienia oraz inne o różnym przedmiocie działalności.

projekt i wykonanie strony www: Fabryka Dizajnu