PL | EN

adres:
ul. Lompy 5/1
44-100 Gliwice

tel.: 0 32 33 75 670
tel.: 0 32 33 75 671
fax: 0 32 33 53 080

e-mail: sekretariat@askancelaria.pl

Radcy prawni Kancelarii świadczą przede wszystkim usługi dla podmiotów gospodarczych, stąd w zakresie działania Kancelarii pozostają w pierwszej kolejności zagadnienia związane z działalnością gospodarczą, a to:

 • prawne regulacje dotyczące działalności gospodarczej, w tym także przedsiębiorstw joint ventures,
 • prawne regulacje rynku kapitałowego,
 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne - w tym przede wszystkim prawo rzeczowe oraz zobowiązania,
 • prawo dewizowe i bankowe,
 • prawo autorskie i prawo pokrewne,
 • ochrona konkurencji,
 • prawo administracyjne, w tym także prawne regulacje dotyczące inwestycji oraz przepisy z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczeń.

W zakresie działania Kancelarii mieszczą się także inne zagadnienia, takie jak:

 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo pracy
 • przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń,
 • regulacje dotyczące zakładów opieki zdrowotnej.
 • przepisy dotyczące ochrony osób i mienia
 • prawo telekominikacyjne.
Zakres obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię obejmuje w szczególności:
 • opiniowanie pod względem prawnym spraw przekazanych przez Zleceniodawcę,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie spraw rejestrowych podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne dla organów Zleceniodawcy, jak również obsługa prawna posiedzeń i prowadzenie prawidłowej dokumentacji,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • stała współpraca ze służbami księgowymi Zleceniodawcy, bądź podmiotami świadczącymi na jego rzecz usługi doradztwa podatkowego.
 • Uczestnictwo - wraz ze Zleceniodawcą bądź w jego imieniu - w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub innych spraw,

Czynności objęte zakresem usług świadczonych przez Kancelarię wykonywane są w zależności od potrzeby i uzgodnień stron, w siedzibie Zleceniodawcy, bądź w Kancelarii, względnie w innym miejscu, w którym Zleceniodawca załatwia sprawy lub prowadzi negocjacje, przy czym zasadą jest, że bieżąca i doraźna obsługa odbywa się w siedzibie Zlecającego, a prace koncepcyjne w Kancelarii.

projekt i wykonanie strony www: Fabryka Dizajnu